Tin Tức


Xe téc chở xăng dầu

Xe téc chở xăng dầu là phương tiện vận tải phổ biến được sử dụng trực tiếp để vận chuyển xăng dầu từ kho, nhà phân phối tới những điểm bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc. Vậy xe bồn chở xăng dấu là gì?, xe này có các loại nào? cấu tạo ra sao?,… […]


0962930300