Hình ảnh giới thiệu

Tổng công ty HOTA luôn dành tâm sức nâng cao năng lực cạnh tranh với tinh thần cải tổ mạnh mẽ, vươn lên, liên tục đổi mới sáng tạo, … từ đó thực hiện bước đột phá để tạo động lực phát triển và tạo diện mạo mới xứng tầm với sự phát triển trong những năm sắp tới.

Với tinh thần “Đồng hành và chia sẻ”, HOTA sẽ không chỉ phấn đấu để đạt được sự phát triển cho riêng doanh nghiệp mình, mà còn xem việc đóng góp cho xã hội và cộng đồng là trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam."

Tổng công ty HOTA hoạt động trên nhiều lĩnh vực với những thành viên :

  • CÔNG TY TNHH XE CHUYÊN DỤNG HOTA
  • NHÀ MÁY SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG HOTA - HÙNG HƯNG
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HOTA
  • CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG
  • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MTV MINH PHƯƠNG